Skip to main content

Wij zoeken betrokken vrijwilligers

Stichting Mentorschap Rotterdam is op zoek naar vrijwilligers, die zich willen inzetten als mentor via onze stichting. Deze vrijwilligers worden door ons opgeleid tot mentor en ontvangen van ons begeleiding in de vorm van themabijeenkomsten en mogelijkheden tot intervisie.

Wat is een mentor?

De mentor treedt op als wettelijke vertegenwoordiger deze draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.

De mentor heeft de volgende taken:

  • Hij onderhoudt contacten met hulpverleners
  • Hij overlegt met de hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan
  • Hij bewaakt dat de cliënt zorg krijgt volgens het zorgplan
  • Hij overlegt met de financieel vertegenwoordiger over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt

Een mentor is nodig als:

  • iemand door lichamelijke- of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
  • iemand geen partner (echtgenoot, geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen;
  • binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling.

Hoe wordt je mentor?

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap Rotterdam door u aan te melden als vrijwilliger. Zie het inschrijfformulier. Na een eerste gesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een training aan. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan de betrokkene waarvoor het mentorschap is aangevraagd.

Vrijwilligers

Stichting Mentorschap Rotterdam heeft een pool van vrijwilligers die ingezet kunnen worden als mentor. Elke nieuwe kandidaat wordt in deze pool opgenomen. Regelmatig worden de openstaande aanvragen vergeleken met het aanbod, waarbij gekeken wordt naar criteria zoals reisafstand, religieuze achtergrond en belangstelling. Na een kennismakingsperiode tussen de aanvrager en de kandidaat mentor wordt de aanvraag met het advies van de Stichting Mentorschap voorgelegd aan de kantonrechter.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden vergoed.

Inschrijfformulier mentor

Krant
Vrijwilligerscentrale
Social media
Anders


Ja