Skip to main content

Trainingen

Stichting Mentorschap Rotterdam organiseert meerdere keren per jaar de basistraining mentorschap. Deze gratis training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers, die mentor worden bij de stichting.

Wij stellen het volgen van deze training ook open voor andere belangstellenden, zoals bijvoorbeeld familiementoren e.d. Voor de gevolgde avonden wordt een vergoeding gevraagd.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving
  • De doelgroepen:
  1. Psychogeriatrie
  2. Verstandelijke beperking
  3. Psychiatrische aandoening
  • Ouderenmishandeling
  • Bewindvoering
  • Praktische voorbeelden (casuïstiek)
  • Communicatie/onderhandelen en ethiek

De basistraining bestaat uit vijf lessen waarvan er drie lessen worden gegeven in Rotterdam. De overige lessen bestaan uit thuisstudie en wordt online gegeven. Verder bieden wij het gehele jaar door themabijeenkomsten aan voor onze vrijwilligers.

Voor meer informatie en het opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren