Skip to main content

Financiën

Contactpersoon

Met betrekking tot vragen over facturen, belasting etc. kunt u contact opnemen met de heer SK Chen.
Kennis Centrum Gezondheidszorg
Noordeinde 61
2761 BR Zevenhuizen
Tel 06 532 531 30

Gegevens Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.
IBAN NL 68 INGB 0007 2949 42
Fiscaal nummer: 8160.43.759
KvK nummer: 24313216
RSIN nummer 816043759

Salarissen en vergoedingen
Voor het personeel is de cao Welzijn van toepassing

Giften en fondsen
Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. is mede afhankelijk van fondsen en subsidies.
Elke financiële steun is meer dan welkom.

Particulieren en organisaties kunnen onze stichting steunen met een gift op ons rekeningnummer NL 68 INGB 0007 2949 42 ten name van Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. te Rotterdam. Voor meer informatie over giften: zie de Belastingdienst

Mentorschap Rotterdam heeft de ANBI - status sinds 01.01.2012

ANBI FC