Skip to main content

Hoe wordt u mentor

Hieronder beschrijven wij de stappen om mentor te worden. De regiocoördinator zal u begeleiden, u aan een cliënt koppelen en het  mentorschap bij de rechtbank aanvragen. U bent pas mentor wanneer de rechtbank u heeft aangewezen.

Stap 1: Interesse, en nu?

Als u mentor wilt worden, meldt u zich aan bij ons. Eén van onze coördinatoren nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. Samen besluit u of de rol van mentor bij u past. Voordat u als mentor aan de slag gaat, volgt u een cursus en loopt u mee met ervaren mentoren. Als u alle onderdelen met goed gevolg heeft doorlopen, ontvangt u daarvoor een certificaat van Mentorschap Nederland.

Stap 2: De kennismaking

Onze coördinator koppelt u aan een cliënt op basis van wederzijdse voorkeuren en mogelijkheden. Dit kan tijdens of na de voltooiing van de mentorschapcursus plaatsvinden. Meestal volstaat een kennismakingsgesprek. Soms is meer tijd nodig om een goede basis te leggen voor het mentorschap. Als er een "klik" is, zal onze coördinator de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank indienen.

Stap 3: Het officiële traject

Nadat de kantonrechter het verzoek voor een mentorschap heeft ontvangen, zal hij bepalen of hij het mentorschap uitspreekt en wie de mentor wordt. Het kan zijn dat hij een zitting wilt laten plaatsvinden, dan zullen onder andere u en de cliënt worden opgeroepen.  Na de zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel. Vanaf dat moment, tenzij anders afgesproken, bent u de mentor van uw cliënt.

Tegenwoordig kunnen kantonrechters ook onze regionale stichtingen het mentorschap toekennen. De stichting delegeert haar taak als mentor dan aan u via een officieel contract. Steeds meer zullen onze stichtingen op die wijze gaan werken.

Stap 4: Aan de slag

Elk mentorschap is anders. De meeste mentoren steken in het begin extra tijd in het leren kennen van hun cliënt en zijn of haar omgeving. U zult bijvoorbeeld bij betrokkenen langsgaan om informatie te verzamelen over het leven en de gezondheid van uw cliënt. De regiocoördinator begeleidt u hierbij. Daarnaast kunt u uw ervaringen delen met andere mentoren tijdens de bijeenkomsten die wij organiseren, zoals de jaarlijkse landelijke Dag van de Mentor.

Stap 5: Einde mentorschap

De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan drie maanden zijn, maar ook 15 jaar. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. Onze regiocoördinator kan u dan begeleiden bij de koppeling met een andere mentor. Als de mentor door afwezigheid niet aan zijn plichten kan voldoen, zorgen wij eveneens indien gewenst voor vervanging. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

Middels de link Mentor worden bovenaan deze webpagina kunt u zich digitaal aanmelden. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Een van de coördinatoren neemt daarna contact met u op.