• Slider Groot

Cursussen

Stichting Mentorschap Rotterdam organiseert twee à drie keer per jaar de basiscursus mentorschap. Deze gratis cursus is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers, die mentor worden bij de stichting.

Wij stellen het volgen van deze cursus ook open voor andere belangstellenden, zoals bijvoorbeeld familiementoren e.d. Voor deze cursisten wordt voor de gevolgde avonden een vergoeding gevraagd.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet- en regelgeving
 • De doelgroepen:
     Dementie
     Verstandelijke beperking
     Psychiatrische aandoening
 • Ouderenmishandeling
 • Bewindvoering
 • Praktische voorbeelden (casuïstiek)
 • Communicatie/onderhandelen en ethiek

De cursus is verdeeld over vijf achtereenvolgende avonden van 19.00u-22.00u en wordt gegeven door deskundigen uit de praktijk.

Voor meer informatie en het opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren (zie contact).

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak