Skip to main content

Vergoeding & Kosten

Kosten en vergoeding

Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten. Bij Stichting mentorschap Rotterdam wordt daarover geen btw gerekend. Wanneer de cliënt deze vergoeding zelf niet kan betalen, kan hij of zij beide bedragen (deels) terugkrijgen via de Bijzondere Bijstand. Hieronder staat een korte toelichting.

Eenmalige kosten

Griffiekosten

De eenmalige kosten bestaan ten eerste uit de griffiekosten. Deze betaal je voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dat tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2022 € 86,--.

Intakevergoeding

Ten tweede bestaan de kosten uit de eenmalige intakevergoeding voor de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Onze stichting gebruikt dit geld om mentoren op te leiden, te koppelen aan een cliënt en hen te ondersteunen bij de aanvraag. De rechter bepaalt de hoogte van de kosten. Het huidige tarief (2022), bepaald door het Ministerie Justitie en Veiligheid, is € 586,-. Over dit bedrag wordt bij ons geen btw gerekend.

Jaarlijkse kosten

De vergoeding die de cliënt jaarlijks aan de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. betaalt, dient als onkostenvergoeding voor de mentor (telefoon en reiskosten) en coördinatiekosten voor onze stichting.

Dit geld gebruikt onze stichting voor de opleiding, bijscholing en begeleiding van mentoren.

De kantonrechter bepaalt (op verzoek) de vergoeding voor de mentor tijdens zijn of haar benoeming. De huidige vergoeding bedraagt € 1.245,- per jaar (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022).

Bijzondere Bijstand

Wanneer de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kun je de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk terugvragen bij de gemeente via de bijzondere bijstand Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren (zie contact).