• Slider Groot

Lees de laatste ontwikkelingen over Mentorschap Rotterdam en relevante nieuwsfeiten en ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomst SBB Zomerland

Op 10 mei waren mentoren van Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij SBB Zomerland. De presentatie, die werd gegeven door José Verhoef en Elma Dogge, gaf een duidelijk beeld van de visie en de werkwijze van SBB Zomerland. José Verhoef, directeur van SBB Zomerland, gaf aan dat het heel plezierig was om kennis te maken met de mentoren van de stichting en ervaringen met elkaar te delen. Jeanette Wagenaar van Stichting Zuidwester gaf op deze avond duidelijkheid over de processen bij de Zorginstelling.

Kortom een waardevolle avond. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Meer informatie vindt u op: http://sbbzomerland.nl/

Home Instead

Heeft uw klant geen of een zeer beperkt netwerk? Zou u het fijn vinden als uw klant vaker persoonlijke aandacht krijgt? Dan kan Home Instead Thuisservice een oplossing zijn. Home Instead heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van leven van met name senioren. Een bijzondere doelgroep daarbinnen zijn de senioren met dementie. Wij kunnen hen ondersteunen in de thuissituatie, maar ook als zij in een verpleeghuis verblijven, kunnen wij van toegevoegde waarde zijn en zin geven.

Wij bieden maatwerk. Bij ons bepaalt de klant wanneer we komen, wie er komt en wat we komen doen. De optimale match tussen de klant en onze medewerkster is bepalend. Wij bieden een hoge kwaliteit van dienstverlening en geven echt persoonlijke aandacht. Onze dienstverlening kan vanuit een Persoonsgebonden Budget betaald worden of uit de Wet Langdurige Zorg, maar uiteraard ook particulier.

Interesse gewekt? Neem, geheel vrijblijvend, contact op met Rob Noldus, 010-4521752 of 06-57559331. Reeds enkele mentoren gingen u voor.

Waarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van uw taak als mentor. Wij zijn verplicht om van alle mentoren een geldige VOG in ons bezit te hebben. Na 5 jaar moeten wij weer opnieuw een VOG aanvragen bij ‘Dienst Justis’. De VOG is gratis. Wanneer u in aanmerking komt voor een (nieuwe) VOG volgen wij de onderstaande procedure:

 • Stichting Mentorschap Rotterdam eo vraagt de VOG aan voor al onze mentoren bij Justis. Wij sturen de mentor hier een email over, zodat hij/zij op de hoogte is.
 • 'Justis’ ontvangt de aanvraag.
 • ‘Justis’ screent de aanvraag.
 • ‘Justis’ stuurt een email aan de mentor over de aanvraag.
 • De mentor dient binnen twee weken de link te activeren die in de mail van ‘Justis’ staat.  U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
 • U ontvangt de originele VOG via post. Wij vragen  u om deze aan ons op te sturen. Zo maken wij uw dossier compleet. 

Informatiemiddag bewindvoering

Dinsdag 16 mei 2017 organiseerde Stichting Mentorschap Rotterdam een thema-bijeenkomst voor de mentoren over bewindvoering. Dit onderwerp staat ieder jaar op de agenda van bijscholing en ook ieder jaar is de belangstelling van mentoren groot en levert het interessante discussies op. Met dank aan Froukje Konijnenberg en Agnes Zwanenburg.

Coördinator met pensioen

Op 12 mei jl. is Ineke Suikers, na ruim 6,5 jaar werkzaam te zijn geweest als coördinator, met vervroegd pensioen gegaan. Dit is “gevierd” (want ze zal node worden gemist) tijdens een gezellige bijeenkomst in het restaurant van woonzorgcentrum “De Burcht” in Rotterdam.

De middag werd door vele mentoren, hulpverleners, maatschappelijk werkers etc. bijgewoond en op verzoek van Ineke werd er, na het welkomstwoord van de bestuurslid van Mentorschap Rotterdam e.o., de heer Geers, een presentatie gehouden door Stella Braam. Zij is schrijver van het boek “Ik heb Alzheimer: verhaal van mijn vader”. Stella legde via een gefingeerde treinreis, waarin de verschillende stations de diverse stadia van deze ziekte illustreerden, uit hoe haar boek tot stand is gekomen. Indrukwekkend, dat zeker en in het bijzonder omdat haar vader - toen hij dat nog kon - verschillende relevante onderzoeken hiertoe heeft verricht.

Na deze presentatie haalde de heer Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland allerlei herinneringen op en roemde Ineke om de vele initiatieven die zij toonde gedurende haar coördinatorschap. “Je was een vrouw van het eerste uur, een pionier!”, prees Heinsbroek haar, die zijn korte toespraak eindigde met een favoriete spreuk van Ineke: Spijt? Zund van de tijd…

Hierna sprak Ina Fortgens namens de mentoren waar Ineke coördinator van was, enkele woorden. Zij deed dit onder meer door als metafoor voor het vervroegd pensioen een boekje te gebruiken en te overhandigen waarmee zij aangaf, dat er straks in het leven van Ineke een nieuw hoofdstuk of zelfs een heel nieuw boek te lezen zal zijn.

De heer Geers sloot het officiële gedeelte van deze aangename middag af met een enkele anekdote en het danken van Ineke voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor het Mentorschap. Bloemen en wijn werden overhandigd, waarna er nog een genoeglijk uurtje kon worden doorgebracht met een hapje en een drankje en - niet in de laatste plaats - de gelegenheid werd geboden Ineke persoonlijk gedag te zeggen.

 

15 jarig jubileum Mentorschap Rotterdam gevierd

Op 25 november 2015 ontmoetten ruim 100 mensen elkaar in de Ds.J.J.Buskesschool voor een feestelijke, maar ook inhoudelijke viering van het 15-jarig bestaan van Mentorschap Rotterdam e.o.

Veel mentoren, maar ook maatschappelijk werkers, bewindvoerders, een arts en een rechter kwamen samen om er een mooie middag van te maken. Na de inleiding door kantonrechter mw. mr. C.H. Kemp- Randewijk, die met humor uitleg gaf over wat er allemaal op ons af gaat komen de komende periode als gevolg van de nieuwe wet en haar waardering uitsprak voor het werk van de mentoren, werden we verrast door diverse scènes van de theatergroep Zorgbehang. Met muziek, tekst en dans gaven zij ons een alternatief kijkje in de zorgwereld.

Opgewarmd door deze bijzondere introductie konden de deelnemers kiezen uit maar liefst tien verschillende workshops gegeven door deskundigen op diverse gebieden, variërend van ‘persoonlijkheidsstoornissen’ tot ‘levenstestament’.

Na afloop viel er veel bij te praten bij een hapje en een drankje. De combinatie van ontmoetingen met andere betrokkenen, de goed bezochte workshops en de gezellige ontvangst maakten dit 15-jarig jubileum tot een uiterst geslaagde middag.

Enkele presentaties zullen onder Informatie/ Nieuwsbrieven geplaatst worden.
Foto’s Dirk W. de Gelder - Dirk doet naast het mentorschap ook “Fotografie voor goede doelen en voor nul euro’s”

DSC 6681
DSC 6684
DSC 6662
DSC 669111
DSC 6711

Workshops Conferentie 15 jaar Mentorschap Rotterdam e.o.

 1. MEE Rotterdam Rijnmond; Workshop “leven met een licht verstandelijke beperking”
 2. MEE Rotterdam Rijnmond; Workshop “leven met een visuele beperking”
 3. MEE Rotterdam Rijnmond; Workshop “leven met een auditieve beperking”
 4. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond Team Ouderen; Workshop “ouderen-mishandeling"
 5. Hereditas-Dhr. Boudewijn Gonsalves; Workshop “levenstestament”
 6. Geriater Dr. A. Arends; Workshop “Vermoeden van dementie, en dan?”
 7. Stichting Humanitas-Financiële Dienstverlening; “Workshop bewindvoering”
 8. Firma Zorgbehang; Workshop “Ben je gek genoeg om een held te zijn? Schuilt er een held in jou?”
 9. Slingedael Korsakovcentrum; Workshop “Syndroom van Korsakov: hoe nu verder!? “Ik heb geen hulp nodig, ik doe alles zelf.”
 10. Humanitas Leeuwenhoek: Mw. M. Wijen; Workshop “Persoonlijkheidsstoornissen”

Alzheimer Training

Home Instead Senior Care, de Amerikaanse moederorganisatie van Home Instead Thuisservice, heeft samen met mantelzorgers en wetenschappers een Alzheimer CARE-programma ontwikkeld. Het programma Alzheimer CARE leert u te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw dementerende partner, vader of moeder veilig en verzorgd thuis kan blijven wonen.

Het programma wordt ondersteund door Alzheimer's Disease International, de wereldfederatie van Alzheimer Verenigingen, en bestaat uit twee bijeenkomsten die ingaan op: • de ziekte van Alzheimer, wat is dat? Verschillende vormen van dementie, veranderingen in gedrag en gevoel; • werken met levensverhalen en het levensboek; • technieken om met moeilijk gedrag om te gaan; • activiteiten om de oudere bij het alledaagse leven te blijven betrekken; • positieve ervaringen en een veilige leefomgeving. De training wordt gratis aangeboden en is met name bedoeld voor mantelzorgers die te maken hebben met een dementerende partner, vader of moeder.

Op 5 en 12 februari 2015 bent u van harte welkom om deze training te volgen. Beide avonden starten om 18.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur .

Plaats: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexanderpolder, Marten Meesweg 141, 3068 AV Rotterdam. Gemakkelijk bereikbaar via de metro (halte Alexanderpolder).

Nadere informatie over deze training kunt u krijgen door te bellen naar Rob Noldus van Home Instead Thuisservice Rotterdam, bereikbaar onder 010- 4521752. Via dit telefoonnummer kunt u zich ook aanmelden.

Betrokken beslissen voor een ander

Een informatief artikel met Ineke Sulkens coördinator Mentorschap Rotterdam e.o. Het artikel staat in op bladzijde 67 van het MVZ magazine. [red. helaas kunnen wij niet rechtstreeks doorlinken] klik hier

Klaar voor het nieuwe jaar!

Vanaf heden heeft de website van Mentorschap Rotterdam e.o. een nieuw gezicht gekregen. Zo is de indeling op nieuw vormgegeven en geschikt voor gebruik met pc, notebook, tablet en smartphone. Verder zijn oude artikelen gedigitaliseerd naar web content, zijn er nieuwe registratieformulieren voor aspirant mentoren en client aanmeldingen gemaakt.

Nieuwe beloningsregels voor curator, bewindvoerder en mentor

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft eenduidige regels vastgesteld voor de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren. Daarmee komt een eind aan de huidige praktijk waarbij kantonrechters de beloning vaststellen op grond van de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Dit blijkt uit de toelichting op de ministeriële regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd en op 1 januari 2015 ingaat.

De nieuwe regeling neemt het bezwaar weg van de huidige werkwijze dat de vaststelling van de beloning niet bindend is voor de individuele kantonrechter. Zo komt het voor dat curatoren, bewindvoerders en mentoren die in verschillende arrondissementen werkzaam zijn, ondanks de richtlijnen van het LOVCK toch met verschillen in beloning te maken krijgen. De bewindsman wil dat voorkomen door introductie van een uniforme regeling. Link naar het artikel van de overheid

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak