• Slider Groot

Lees de laatste ontwikkelingen over Mentorschap Rotterdam en relevante nieuwsfeiten en ontwikkelingen.

Agora publicatie

Graag attenderen we u op de Agora-publicatie ‘Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Klik hier om de publicatie te openen.

Uitbreiding team Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Het team van Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. krijgt versterking in de persoon van Ann Dekker. Per 1 december komt zij werken als coördinator.

Het werkgebied van Ann wordt Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den Lek, Capelle aan den IJssel, Lansingerland en Nieuwe Waterweg Noord.  Dit betekent voor een aantal mentoren en externe contacten een wijziging met de  coördinator. De mensen om wie het gaat worden hiervan op de hoogte gebracht en er zal een overdracht plaasvinden.

Haar werkdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag.

Regio Rotterdam Zuid wordt per 1 december overgedragen van Janneke naar Anita. Zij zullen met de betrokkenen contact opnemen omtrent de overdracht.

Het werkgebied van coördinator Anita wordt Rotterdam (stadsgrens). Tevens zijn haar werkdagen aangepast naar dinsdag, woensdag en donderdag.

Het werkgebied van coördinator Janneke wordt de Zuid Hollandsche eilanden. Haar werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag.

In de volgende nieuwsbrief zal Ann zichzelf voorstellen.

We kijken uit naar de komst van onze nieuwe collega en naar een prettige samenwerking!

Nieuw bestuurslid

In de vorige nieuwsbrief ben ik aangekondigd als nieuw bestuurslid en werd vermeld dat ik mijzelf zou voorstellen, hetgeen ik hierbij graag doe.

Ik ben geboren in 1956 te Rotterdam, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Mijn werkzame leven heb ik als werktuigbouwer vooral technisch en commercieel doorgebracht in de Energiewereld met warmte- en elektriciteitsopwekking, (bio-) brandstoffen, e.d.

In 2007 ben ik een eigen bedrijfje begonnen voor advisering in duurzame energieprojecten.

In 2015 kwam dat door allerlei omstandigheden op een lager pitje te staan en kwam mijn vrouw met een advertentie voor vrijwilligers bij de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

In eerste instantie vroeg ik mij af : wat moet ik daar mee als fietsenmaker?

Maar nadat ik had gelezen over de doelen, de toenemende behoefte aan vrijwilligers en het enthousiasme binnen de stichting, heb ik mij toch ingeschreven en ben de opleiding gaan volgen, waarna ik later dat jaar mijn eerste cliënt gemandateerd kreeg toegewezen.

Ik vond het in het begin best wel eng, moeilijk en moest vooral erg wennen aan de voor mij vele nieuwigheden: zorginstellingen, bewindvoering, rechtbank, individuele zorgplannen van cliënten, familie aangelegenheden, etc.

Kortom, er ging een nieuwe wereld voor mij open, waar ik gaandeweg steeds meer belangstelling voor begon te krijgen. Ik kreeg een 2e en een 3e cliënt toegewezen, waarbij ik eerst de gedachte had dat het daarmee moeilijker zou worden, maar merkte echter dat ik de ervaringen die ik bij de ene cliënt of instantie had opgedaan, bij de ander ook kon toepassen en kreeg zo meer en meer het gevoel iets te kunnen betekenen voor cliënten.

Zeker als je voor de zoveelste keer bij je Alzheimer cliënt komt van bijna 90 en hij zegt dan met een glimlach en zijn hand uitreikend: “Ha Jan, dat is een tijd geleden, hoe weet jij dat ik hier zit?” Dat vind ik echt een van die mooie momenten, en dan weet ik weer helemaal waarom ik er aan begonnen ben.

Dus als ik in dit stadium al een aanbeveling aan mijn mede collega mentoren zou mogen doen, dan is het wel om te overwegen meer dan 1 cliënt aan te nemen.

Mijn beleving hierover is tot dusver: 1+1=3 maal zoveel plezier, en het werd voor mij ook gemakkelijker door de kruisbestuiving.

Vervolgens kwam ik dit jaar de oproep voor een bestuurslid tegen op de site en dacht “waarom ook niet, ik heb nog wel wat tijd over en wellicht kan ik ook daar ook iets betekenen”. Na kennismaking en een plezierige introductie tijdens de vergadering van 23 augustus jl. met het zittende bestuur werd ik benoemd en ben ik er met genoegen aan begonnen. Ik  hoop dan ook een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het verder professionaliseren van de organisatie en het ondersteunen van haar enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, die per slot van rekening degenen zijn die het uiteindelijk doen en waarmaken.

Vooraankondiging nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Het duurt nog een aantal maanden maar u ontvangt alvast informatie over de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze wordt volgend jaar gehouden op donderdag 18 januari 2018 vanaf 15:00 uur tot 18:30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Om 16:00 uur zijn er interessante workshops die u bij kan wonen. Wij zijn er trots op dat wij 2 gerenommeerde sprekers bereid hebben gevonden een lezing te geven over thema’s die zeer actueel zijn voor mentoren en anderen die werkzaam zijn in de zorg.

Eén lezing gaat over ethische dagelijkse dilemma’s, vraagstukken met een directe verbinding met de praktijk.  

De andere lezing gaat over zeggenschap / zelfbeschikkingsrecht en de verantwoordelijkheid van de client, begeleider en de mentor. Dit mede in het licht van de wils(on)bekwaamheid van de client.

U kunt één lezing bijwonen en u ziet het, dat wordt nog moeilijk kiezen.

Vanaf 17:00 uur is er ruim de gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar en bij te praten met (on)bekenden. Er natuulijk worden er lekkere drankjes en hapjes geserveerd.

In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de sprekers en over hoe u zich kunt aanmelden. 

Vaste telefoonnummer Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Via oude internetsites komt u soms ons oude vaste telefoonnummer tegen.
Dit telefoonnummer (010-207 03 17) is enige tijd niet meer in gebruik. 

Onze telefoonnummers waar u ons op kunt bereiken zijn:

Coördinator:  
Anita Haveman 06 - 2501 5131
Janneke Niemantsverdriet 06 - 2296 1471
Secretariaat:   06 - 2296 1551                    

Nieuws van de vriendendiensten Stichting Corridor

Klik hier voor de nieuwsbrief van de vriendendiensten van stichting Corridor.

De vriendendiensten zijn maatjes projecten voor en door Rotterdammers.

De vriendendienst Rotterdam richt zich met name op deelnemers met een psychiatrische achtergrond, de vriendendienst West en Hoogvliet werken breder als netwerk voor en door de buurt.

Indien u vragen heeft en/of mensen wilt aanmelden voor de vriendendienst, neem contact op, telefoon  010 262 17 56 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Radio spot, de heer Nico Heinsbroek op NPO 1

Klik hier voor het beluisteren van de radio spot van de directeur van Mentorschap Nederland, de heer Nico Heinsbroek op NPO 1.

Dag van de Mentor 2017

Op 28 oktober 2017 organiseren de regionale stichtingen mentorschap samen met het landelijke bureau weer de jaarlijkse Dag van de Mentor.

Al onze mentoren zijn dan van harte welkom in ‘De Reehorst’ in Ede. 

Het thema van de dag is: 'Mijn kracht als mentor’.

Over persoonlijke kracht, ontmoeting en leiderschap.

Als mentor krijg je te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de vraag, behoefte en noodzaak van zorg voor je cliënt en anderzijds het zorgaanbod.

Op deze Dag van de Mentor willen we handvatten aanreiken hoe met dit spanningsveld om te gaan. De mentoren ontvangen half september de officiële uitnodiging met het programma. In de uitnodiging ook meer informatie over het vervoer waar gebruik van kan worden gemaakt op deze dag.

Nieuw bestuurslid Stichting mentorschap Rotterdam e.o.

Het bestuur van de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. heeft in de vergadering van 23 augustus Jan van de Velde benoemd als bestuurslid.

Jan is al enige tijd mentor en wilde graag in de vacature voorzien.

Een vacature die ontstaat door het aftreden van Mirjam Verhage. Zij was 8 jaar als bestuurslid aan de Stichting verbonden en heeft als zodanig de zittingstermijn volledig “opgebruikt”.

Het bestuur is verheugd op zo`n korte termijn gebruik te kunnen maken van de deskundigheid en ervaring van Jan en ziet de samenwerking met enthousiasme en vol vertrouwen tegemoet.

Jan zal zich in de volgende nieuwsbrief zelf voorstellen. 

Training nieuwe mentoren

De afgelopen maanden heeft Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. aan de weg getimmerd. Er komen veel nieuwe aanvragen binnen voor een mentor en dat zorgt dat wij nog een aantal nieuwe mentoren kunnen inzetten. De radio campagne op RTVRijnmond heeft effect want er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen. Ook de interviews, uitgezonden op NPO1 in de zomer, levert reactie op.

Wij zijn erg blij dat in oktober de training start met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers die graag als mentor aan de slag willen.

De training start 25 oktober en duurt tot en met 22 november. Op de laatste avond ontvangen de mentoren van het bestuur van de Stichting een certificaat.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak