• Slider Groot

Lees de laatste ontwikkelingen over Mentorschap Rotterdam en relevante nieuwsfeiten en ontwikkelingen.

Mini Symposium Wijziging Wet Mentorschap

Belangrijkste wijzigingen: - Introductie kwaliteitseisen + controle hierop  - De mogelijkheid van benoeming van rechtspersonen tot curator en mentor - Verduidelijking taakomschrijving wettelijk vertegenwoordigers, w.o. de mentor - Wijziging van de publicatieverplichting bij curatele en meerderjarigenbewind - Opheffing onnodige verschillen.

De presentatie van deze bijeenkomst: Mini Symposium Rotterdam.pdf

Interview vrijwilligersmarkt Ridderkerk 2013

Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Op Youtube

Mentorschap: werk met een serieuze tint

Door de dichtbijredactie, Anne-Rose Hermer. ROTTERDAM - Iedereen heeft recht op persoonlijke belangenbehartiging. Een prachtige uitspraak van Janneke Niemantsverdriet, coördinator van de Stichting Mentorschap. Helaas hebben niet alle mensen iemand 'in voorraad' die dit kan doen. Dan komt de mentor om de hoek kijken. 

Persoonlijk
Voor de duidelijkheid: een bewindvoerder beheert financiën, een mentor komt op voor iemands persoonlijke belangen. Meestal neemt een kind, familielid of kennis dit op zich. In sommige gevallen zijn er familieproblemen, of is iedere gegadigde al overleden. 'Mensen worden steeds ouder. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld verstandelijk beperkten. Als hun ouders op leeftijd komen, dan willen ze dat een ander alvast een beetje het stokje overneemt. Voor psychiatrisch patiënten geldt dat ouders vaak 'gewoon ouders' willen zijn, en niet iemand die bepaalde beslissingen neemt. Nog vaker betreft het mensen die vergeetachtig zijn of dementerend zijn die een mentor krijgen.'

Serieus
Een vrijwilliger voor het mentorschap kiest, moet rekening houden met het serieuze karakter. Mentorschap wordt toegewezen door de Kantonrechter. Het is een taak die je soms voor jaren op je neemt. De mentor gaat bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis, of ziet toe op daadwerkelijke uitvoering van een behandelplan. Degene waarover je mentor bent, kan dat zelf niet meer.

Mensen kunnen enorm opknappen als ze een mentor krijgen. Er komt immers weer iemand langs. Soms kijkt er niemand meer naar hen om, zuiver omdat de familie het niet meer aan kan. Of omdat alle dierbaren overleden zijn. Een enkele keer is de mentor zelfs de enige op de crematie. Overigens neemt de mentor geen beslissingen over leven en dood."asis training Iedere potentiële mentor krijgt een basiscursus over wet- en regelgeving en over de mensen en situaties die op je pad komen. Soms haken cursisten af omdat ze schrikken van wat hen te wachten staat. Overigens worden mentor en beoogd kandidaat eerst vijf weken op proef aan elkaar gekoppeld. Geen klik? Dan gaat het niet door. Interesse om mentor te worden? 

Als vrijwilliger een stem geven aan stemloze client

Mentorschap. Wanneer de familie geen wettelijke verantwoordelijkheid kan bieden voor een zieke, komt Stichting Mentorschap kijken.

Ik wilde altijd al vrijwilligerswerk doen, maar de vraag is dan natuurlijk wat.” Aan het woord is Erwin Isijk (39). Isijk is inmiddels bijna acht jaar als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Mentorschap. Deze stichting bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen over behandeling, verpleging, verzorging of bijvoorbeeld begeleiding.

Isijk vertelt: “Momenteel ben ik mentor van een persoon van Kaapverdiaanse afkomst die dementerend is. Normaal gesproken zijn familieleden de wettelijke vertegenwoordigers van zo’n cliënt. Deze man heeft echter geen familie die hem kan vertegenwoordigen. Hij heeft een dochter maar die woont in Portugal en daar heeft hij geen contact mee.” In dit soort situaties komt Stichting Mentorschap kijken. De cliënt wordt gekoppeld aan een vrijwillige mentor en wanneer er een klik is tussen de twee wordt de mentor officieel door de kantonrechter beëdigd als de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

“Ik zorg ervoor dat deze man de juiste zorg krijgt”, vertelt Isijk. “Ik bespreek met hem op welke manier hij verzorgd wil worden, bijvoorbeeld hoe laat hij wil douchen. Dat leg ik daarna weer voor in het verpleeghuis.” De cliënt waar Isijk mentor van is spreekt Portugees als moedertaal en door zijn dementie weet hij zich in het Nederlands niet uit te drukken. “Ik spreek zelf Spaans”, legt Isijk uit. “Dat heeft veel raakvlakken met het Portugees.”

Isijk geeft toe dat het mentorschap tijd kost. “Ik zou in die tijd inderdaad andere dingen kunnen doen, zoals afspreken met mijn vrienden. Maar mijn cliënt voelt als een familielid. Hij kijkt uit naar mijn komst. Hij is heel communicatief en praat graag.” Het stoffige imago dat vrijwilligerswerk heeft vindt Isijk volkomen onterecht. “Het is juist heel leuk. Ik ben blij dat ik me nuttig kan maken.”

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak