• Slider Groot

Coördinator met pensioen

Op 12 mei jl. is Ineke Suikers, na ruim 6,5 jaar werkzaam te zijn geweest als coördinator, met vervroegd pensioen gegaan. Dit is “gevierd” (want ze zal node worden gemist) tijdens een gezellige bijeenkomst in het restaurant van woonzorgcentrum “De Burcht” in Rotterdam.

De middag werd door vele mentoren, hulpverleners, maatschappelijk werkers etc. bijgewoond en op verzoek van Ineke werd er, na het welkomstwoord van de bestuurslid van Mentorschap Rotterdam e.o., de heer Geers, een presentatie gehouden door Stella Braam. Zij is schrijver van het boek “Ik heb Alzheimer: verhaal van mijn vader”. Stella legde via een gefingeerde treinreis, waarin de verschillende stations de diverse stadia van deze ziekte illustreerden, uit hoe haar boek tot stand is gekomen. Indrukwekkend, dat zeker en in het bijzonder omdat haar vader - toen hij dat nog kon - verschillende relevante onderzoeken hiertoe heeft verricht.

Na deze presentatie haalde de heer Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland allerlei herinneringen op en roemde Ineke om de vele initiatieven die zij toonde gedurende haar coördinatorschap. “Je was een vrouw van het eerste uur, een pionier!”, prees Heinsbroek haar, die zijn korte toespraak eindigde met een favoriete spreuk van Ineke: Spijt? Zund van de tijd…

Hierna sprak Ina Fortgens namens de mentoren waar Ineke coördinator van was, enkele woorden. Zij deed dit onder meer door als metafoor voor het vervroegd pensioen een boekje te gebruiken en te overhandigen waarmee zij aangaf, dat er straks in het leven van Ineke een nieuw hoofdstuk of zelfs een heel nieuw boek te lezen zal zijn.

De heer Geers sloot het officiële gedeelte van deze aangename middag af met een enkele anekdote en het danken van Ineke voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor het Mentorschap. Bloemen en wijn werden overhandigd, waarna er nog een genoeglijk uurtje kon worden doorgebracht met een hapje en een drankje en - niet in de laatste plaats - de gelegenheid werd geboden Ineke persoonlijk gedag te zeggen.

 

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak