• Slider Groot

Mentorschap: werk met een serieuze tint

Door de dichtbijredactie, Anne-Rose Hermer. ROTTERDAM - Iedereen heeft recht op persoonlijke belangenbehartiging. Een prachtige uitspraak van Janneke Niemantsverdriet, coördinator van de Stichting Mentorschap. Helaas hebben niet alle mensen iemand 'in voorraad' die dit kan doen. Dan komt de mentor om de hoek kijken. 

Persoonlijk
Voor de duidelijkheid: een bewindvoerder beheert financiën, een mentor komt op voor iemands persoonlijke belangen. Meestal neemt een kind, familielid of kennis dit op zich. In sommige gevallen zijn er familieproblemen, of is iedere gegadigde al overleden. 'Mensen worden steeds ouder. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld verstandelijk beperkten. Als hun ouders op leeftijd komen, dan willen ze dat een ander alvast een beetje het stokje overneemt. Voor psychiatrisch patiënten geldt dat ouders vaak 'gewoon ouders' willen zijn, en niet iemand die bepaalde beslissingen neemt. Nog vaker betreft het mensen die vergeetachtig zijn of dementerend zijn die een mentor krijgen.'

Serieus
Een vrijwilliger voor het mentorschap kiest, moet rekening houden met het serieuze karakter. Mentorschap wordt toegewezen door de Kantonrechter. Het is een taak die je soms voor jaren op je neemt. De mentor gaat bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis, of ziet toe op daadwerkelijke uitvoering van een behandelplan. Degene waarover je mentor bent, kan dat zelf niet meer.

Mensen kunnen enorm opknappen als ze een mentor krijgen. Er komt immers weer iemand langs. Soms kijkt er niemand meer naar hen om, zuiver omdat de familie het niet meer aan kan. Of omdat alle dierbaren overleden zijn. Een enkele keer is de mentor zelfs de enige op de crematie. Overigens neemt de mentor geen beslissingen over leven en dood."asis training Iedere potentiële mentor krijgt een basiscursus over wet- en regelgeving en over de mensen en situaties die op je pad komen. Soms haken cursisten af omdat ze schrikken van wat hen te wachten staat. Overigens worden mentor en beoogd kandidaat eerst vijf weken op proef aan elkaar gekoppeld. Geen klik? Dan gaat het niet door. Interesse om mentor te worden? 

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak