• Slider Groot

Mini Symposium Wijziging Wet Mentorschap

Belangrijkste wijzigingen: - Introductie kwaliteitseisen + controle hierop  - De mogelijkheid van benoeming van rechtspersonen tot curator en mentor - Verduidelijking taakomschrijving wettelijk vertegenwoordigers, w.o. de mentor - Wijziging van de publicatieverplichting bij curatele en meerderjarigenbewind - Opheffing onnodige verschillen.

De presentatie van deze bijeenkomst: Mini Symposium Rotterdam.pdf

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak