• Slider Groot

Waarom een VOG?

Waarom een VOG? Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van uw taak als mentor. Wij zijn verplicht om van alle mentoren een geldige VOG in ons bezit te hebben. Na 5 jaar moeten wij weer opnieuw een VOG aanvragen bij ‘Dienst Justis’. De VOG is gratis. Wanneer u in aanmerking komt voor een (nieuwe) VOG volgen wij de onderstaande procedure:

  • Stichting Mentorschap Rotterdam eo vraagt de VOG aan voor al onze mentoren bij Justis. Wij sturen de mentor hier een email over, zodat hij/zij op de hoogte is.
  • ‘Justis’ ontvangt de aanvraag.
  • ‘Justis’ screent de aanvraag.
  • ‘Justis’ stuurt een email aan de mentor over de aanvraag.
  • De mentor dient binnen twee weken de link te activeren die in de mail van ‘Justis’ staat. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
  • U ontvangt de originele VOG via post. Wij vragen u om deze aan ons op te sturen. Zo maken wij uw dossier compleet.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak