• Slider Groot

Vereniging Gehandicaptenzorg, Wet zorg en dwang

Mentorschap Nederland ontving van de Vereniging Gehandicaptenzorg informatie over de werkwijze die zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hanteren m.b.t. de Wet zorg en dwang tijdens het overgangsjaar 2020. Hierbij de link naar het document: https://www.vgn.nl/documenten/werkwijze-vgn-overgangsjaar-wzdpdf

In het document wordt bij onderdeel 3 ingegaan op vrijwillige zorg bij wilsonbekwame cliënten. De Wet zorg en dwang verplicht bij wilsonbekwame cliënten ook bij vrijwillige zorg het stappenplan te volgen. De VGN hanteert in het overgangsjaar de volgende werkwijze: geen stappenplan bij vrijwillige zorg bij wilsonbekwame cliënten (die zich niet verzetten en waarmee de vertegenwoordiger instemt). Tenzij de zorgverlener na afweging van mening is dat er, ondanks instemming van de vertegenwoordiger, in een concreet geval aanleiding is om het stappenplan wél te volgen. Bijvoorbeeld omdat de beperking zeer ingrijpend van aard is. Dan zal het stappenplan worden gevolgd.

Onderdeel 5 gaat in op de locatie waar de onvrijwillige zorg wordt verleend en onderdeel 6 gaat in op de termijnen van omzetten Bopz-behandelplannen in Wzd-zorgplannen.

Mocht het document vragen oproepen, dan bundelen wij deze vragen en sturen wij deze door naar Mentorschap Nederland. Deze worden dan besproken met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN). De VGN gaat begin 2020 met het ministerie van VWS en de Inspectie om de tafel over hun werkwijze.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak