• Slider Groot

Rapporteren, gewoon doen!

Mentorschap behelst naast belangenbehartiger vooral het persoonlijk contact met de cliënt. Dat is voor de meeste van onze mentoren één van de belangrijkste reden waarom zij mentor zijn geworden.

Een citaat van 1 van onze vrijwillige mentoren ”Bijzonder aan dit vrijwilligerswerk is dat je een vertrouwensrelatie met je cliënt opbouwt. Dat er een klik is, is heel belangrijk en je voelt op gegeven moment aan wat precies de behoeften van je cliënt zijn voor wie je de belangen mag behartigen. En doordat je wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je ook een zekere status van waaruit je opereert.

Echter zijn wij als Stichting Mentorschap wettelijk verplicht om de contactmomenten die wij hebben met de cliënt te rapporteren in het dossier. Het is belangrijk om dit regelmatig of anders minimaal 1 maal per maand te doen. Wanneer het mentorschap tijdelijk overgenomen moet worden door een collega mentor of regio-ondersteuner kunnen we als vervanger de belangen en de afspraken van de cliënt zo goed mogelijk nakomen. Het is vooral ook praktisch voor het maken van de jaarrapportages, als naslag en zo ook voor de verplichte 5 -jaarlijkse rapportages aan de rechtbank.

Rapporteren…. Gewoon doen!

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak