• Slider Groot

Bericht van MVZ (Maatjes Vrijwillige Zorg)

Beste collega’s,

Vanuit MVZ (Maatjes Vrijwillige Zorg) hebben wij de afgelopen jaren contact met elkaar gehad. Met een aantal van jullie was er een intensieve samenwerking, met anderen was er regelmatig contact en met een aantal van jullie hebben we nog niet zo lang geleden kennisgemaakt.
Hoe dan ook, we beschouwden jullie als ons netwerk MVZ. In dit netwerk hebben we met elkaar samengewerkt, ideeën uitgewisseld, projecten bedacht, elkaar ontmoet en elkaar versterkt.
Om dit mogelijk te maken organiseerden we jaarlijks tenminste een werkbijeenkomst, maakten we een theaterkalender en organiseerden we de studenteninzet.
Jammer genoeg komt er nu na 15 jaar definitief een einde aan MVZ. Op 31 december 2019 is de opdracht van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, waar ook MVZ onder viel, afgelopen.
De gemeente Rotterdam werkt op dit moment aan een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. De verwachting is dat vanaf mei 2020 een Mantelzorgsteunpunt operationeel is en vanaf juni een nieuw totaalaanbod van trainingen, cursussen en Advies op Maat.
Tijdens de overgangsperiode van 1 januari tot 1 juli 2020 blijft CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg trainingen en cursussen aanbieden voor vrijwilligers(-organisaties) en mantelzorgers (https://www.cvd.nl/cursusaanbod-vw-mz/). Ook kunnen organisaties of vrijwilligers met hun vragen rondom vrijwilligerswerk en/of mantelzorg in deze periode bij ons terecht. Wij blijven dus ook voor jullie gedurende deze periode nog bereikbaar voor vragen rondom vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Bij deze willen Lieske en ik jullie van harte bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren! Het netwerk heeft nut en noodzaak bewezen en we hebben er persoonlijk ook veel voldoening uit gehaald. Wij hopen dat jullie met elkaar wellicht een vorm van samenwerking kunnen behouden en wensen jullie veel succes verder in en voor het (maatjesvrijwilligers-) werk!

Met vriendelijke groeten,

Lieske Benamu en Jelena Grmaš 
Accountmanagers
CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (010) 2691100
Vrijdag afwezig

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak