• Slider Groot

Dag van de mentor

Dag van de mentor “Samen staan we Sterk”

Zaterdag 2 november vierde Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. met meer dan 70 mentoren de Dag van de Mentor in het van Dongen en de Roo Stadion in Rotterdam. (voorheen het Excelsior Stadion)

De dag dat Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. de mentoren willen bedanken voor hun inzet. Op deze dag stond samenwerking centraal middels workshops en een rondleiding in het stadion.

Aan het eind van de dag werden de aanwezige jubilarissen (mentoren die langer dan 5 jaar mentor zijn) In de bloemetjes gezet.

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op kunnen terug vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Rotterdam e.o. wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn.

Wilt u meer informatie? www.mentorschap-rotterdam.nl

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak