• Slider Groot

Nieuwe donorwet

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dit betekent kort gezegd dat iedereen die op die datum nog geen keuze in het donorregister heeft vastgelegd ‘geen bezwaar’ heeft tegen orgaandonatie. Dat is eigenlijk precies het omgekeerde van de huidige situatie. Wie nu geen keuze heeft ingevuld in het donorregister is in principe geen donor (eventuele nabestaanden beslissen in dat geval). Vanaf 1 juli 2020 zijn mensen die niets hebben ingevuld in principe juist wel donor. De overheid hoopt dat de wachtlijsten voor donororganen zo korter worden. Deze nieuwe wet zorgt er wel voor dat u als mentor voor een lastig parket komt te staan, want u moet voor uw cliënt doorgeven wat hij of zij wil.
Als uw cliënt nog wilsbekwaam is kan hij of zij zelf een keuze maken. U kunt uw cliënt dan wel helpen bij het invullen van het donorregister. Het is natuurlijk een ander verhaal als uw cliënt deze keuze niet meer zelf kan maken, want dan bent u degene die hier iets mee moet. Op dit moment is het niet mogelijk om een donorregistratie in te vullen voor een wilsonbekwaam persoon, maar met de nieuwe donorwet kan de wettelijk vertegenwoordiger dit wél. Natuurlijk kunt u ook niets doen, maar dit kan een nare situatie opleveren voor uzelf of eventuele nabestaanden.Als na het overlijden van uw cliënt blijkt dat er niets is ingevuld moet u namelijk op dat moment nog een keuze maken. Bent u niet bereikbaar, dan is de keuze aan de nabestaanden. Het is dus hoe dan ook verstandig om de registratie voor uw cliënt vast te leggen. 
Om een keuze te kunnen maken is het handig om te weten welke opties er zijn. Dat zijn de volgende: 
- Ja, ik geef toestemming
- Nee, ik geef geen toestemming
- Mijn partner of familie beslist
- De door mij gekozen persoon beslist
Als u kiest voor de optie ‘Ja, ik geef toestemming’ krijgt u nog een aantal deelkeuzes te zien. Het is dan mogelijk om donatie van bijvoorbeeld ogen of huid niet toe te staan. Bij de andere drie opties hoeft u deze extra keuzes niet te maken. 
Om te zien wat er in uw situatie precies moet gebeuren, kunt u gebruik maken van het onderstaande schema. U kunt dan stap voor stap uw situatie volgen. Mochten er nu toch nog onduidelijkheden bestaan, dan kunt u hier op de website van de overheid terecht voor meer informatie.
 
Als blijkt dat u de registratie voor uw cliënt moet uitvoeren, kunt u dat doen door op de inlogpagina van deze pagina het keuzeformulier aan te vragen en het getekend weer terug te sturen. Dit is wat omslachtig, maar vooralsnog is het de enige manier om de registratie voor een ander door te geven zonder gebruik te maken van zijn of haar DigID. 
Let op: het is momenteel dus nog niet mogelijk om de donorregistratie voor uw wilsonbekwame cliënt in te vullen. Dit kan pas als de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 ingaat. Is uw cliënt wel wilsbekwaam, dan kunt u de registratie nu al wel samen met hem of haar invullen.
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dit betekent kort gezegd dat iedereen die op die datum nog geen keuze in het donorregister heeft vastgelegd ‘geen bezwaar’ heeft tegen orgaandonatie. Dat is eigenlijk precies het omgekeerde van de huidige situatie. Wie nu geen keuze heeft ingevuld in het donorregister is in principe geen donor (eventuele nabestaanden beslissen in dat geval). Vanaf 1 juli 2020 zijn mensen die niets hebben ingevuld in principe juist wel donor. De overheid hoopt dat de wachtlijsten voor donororganen zo korter worden. Deze nieuwe wet zorgt er wel voor dat u als mentor voor een lastig parket komt te staan, want u moet voor uw cliënt doorgeven wat hij of zij wil.
Als uw cliënt nog wilsbekwaam is kan hij of zij zelf een keuze maken. U kunt uw cliënt dan wel helpen bij het invullen van het donorregister. Het is natuurlijk een ander verhaal als uw cliënt deze keuze niet meer zelf kan maken, want dan bent u degene die hier iets mee moet. Op dit moment is het niet mogelijk om een donorregistratie in te vullen voor een wilsonbekwaam persoon, maar met de nieuwe donorwet kan de wettelijk vertegenwoordiger dit wél. Natuurlijk kunt u ook niets doen, maar dit kan een nare situatie opleveren voor uzelf of eventuele nabestaanden.Als na het overlijden van uw cliënt blijkt dat er niets is ingevuld moet u namelijk op dat moment nog een keuze maken. Bent u niet bereikbaar, dan is de keuze aan de nabestaanden. Het is dus hoe dan ook verstandig om de registratie voor uw cliënt vast te leggen. 
Om een keuze te kunnen maken is het handig om te weten welke opties er zijn. Dat zijn de volgende: 
- Ja, ik geef toestemming
- Nee, ik geef geen toestemming
- Mijn partner of familie beslist
- De door mij gekozen persoon beslist
Als u kiest voor de optie ‘Ja, ik geef toestemming’ krijgt u nog een aantal deelkeuzes te zien. Het is dan mogelijk om donatie van bijvoorbeeld ogen of huid niet toe te staan. Bij de andere drie opties hoeft u deze extra keuzes niet te maken. 
Om te zien wat er in uw situatie precies moet gebeuren, kunt u gebruik maken van het onderstaande schema. U kunt dan stap voor stap uw situatie volgen. Mochten er nu toch nog onduidelijkheden bestaan, dan kunt u hier op de website van de overheid terecht voor meer informatie.
 
Als blijkt dat u de registratie voor uw cliënt moet uitvoeren, kunt u dat doen door op de inlogpagina van deze pagina het keuzeformulier aan te vragen en het getekend weer terug te sturen. Dit is wat omslachtig, maar vooralsnog is het de enige manier om de registratie voor een ander door te geven zonder gebruik te maken van zijn of haar DigID. 
Let op: het is momenteel dus nog niet mogelijk om de donorregistratie voor uw wilsonbekwame cliënt in te vullen. Dit kan pas als de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 ingaat. Is uw cliënt wel wilsbekwaam, dan kunt u de registratie nu al wel samen met hem of haar invullen.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak