• Slider Groot

Rapporteren in het dossier

Het belang van rapporteren is in belang van je cliënt. Onze mentor in actie tijdens het bijwerken van het dossier. Agusta is sinds kort bij ons mentor en zit hier op haar plek. Rapporteren hoort ook bij haar taak als mentor.

Wij zijn als Stichting Mentorschap wettelijk verplicht om de contactmomenten die wij hebben met de cliënt te rapporteren in het dossier. Het is belangrijk om dit regelmatig of anders minimaal 1 maal per maand te doen. Wanneer het mentorschap tijdelijk overgenomen moet worden door een collega mentor of regio-ondersteuner kunnen we als vervanger de belangen en de afspraken van de cliënt zo goed mogelijk nakomen. Het is vooral ook praktisch voor het maken van de jaarrapportages, als naslag en zo ook voor de verplichte 5 -jaarlijkse rapportages aan de rechtbank.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak